Visie

visieStichting Pavé76 kent de volgende doelstelling: het promoten en uitvoeren van activiteiten binnen de wielersport in het algemeen, en voorts al hetgeen dat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (mede)organiseren van sportevenementen om én rond de wielersport of het daarbij behulpzaam zijn ten gunste van, of in samenwerking met, andere organisaties of instanties.

Stichting Pavé76 heeft geen winstoogmerk.